Phân tán các xã(HSP)

Hoàng Su Phì: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024

20/04/2024 14:26 66 lượt xem

Sáng 19/4, đồng chí Lý Chòi Nhàn, Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của huyện và chủ tịch UBND 24 xã, thị trấn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024.

Hoàng Su Phì: đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đến nay mới có 12/24 xã xây dựng được 18 dự án cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2024, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện mới thẩm định được 16 dự án với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ đồng, còn 2 dự án chưa đủ điều kiện để thẩm định cần khảo sát và xây dựng lại.

Một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai được các đại biểu phân tích như: phần dự toán chưa chi tiết, thiếu báo giá giống, vật tư, việc khảo sát thực trạng của các hộ trước khi xây dựng dự án….

Kết luận buổi làm việc Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Chòi Nhàn nhấn mạnh, năm 2024 huyện Hoàng Su Phì được phân bổ trên 67 tỷ đồng, thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia để thực hiện các Dự án cộng đồng. Đây là nguồn vốn rất quan trọng để huyện, xã hỗ trợ cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nhưng đến nay các xã, thị trấn mới thẩm định được 16 dự án, kinh phí cũng chỉ hơn 1,2 tỷ đồng, như vậy là quá chậm. Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã cần, đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm giải ngân các dự án để mang lại thu nhập cho người dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên với nhân dân do mình quản lý, không vì khó khăn mà chậm hay dừng giải ngân các dự án dẫn đến người dân không được hưởng lợi. Trước 30/4 hoàn thành xác định mục tiêu và số lượng dự án ở 24/24 xã, thị trấn. Giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo xong trước ngày 30/6/2024; Chương trình dân tộc thiểu số xong trước ngày 30/7/2024. Các phòng ban chuyên môn của huyện căn cứ nhiệm vụ được giao, phối hợp, đôn đốc các xã, thị trấn xây dựng, thẩm định và triển khai thực hiện dự án cộng đồng./.

Đức Long

Tin khác

Liên kết website