Chuyển đổi số

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025

18/04/2022 01:34 733 lượt xem

Cuộc thi thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng internet (3 tuần) tại Trang chủ Cuộc thi tại địa chỉ: http://tracnghiem.hagiang.gov.vn hoặc địa chỉ Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (http://tuyengiao.hagiang.gov.vn), Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; sau đó click vào biểu tượng Cuộc thi trực tuyến “Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”.

1. Thời gian

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 18/4/2022 và kết thúc vào ngày 08/5/2022 (3 tuần thi).

- Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 09 giờ 00’ phút ngày thứ Hai hằng tuần và kết thúc vào 22 giờ 00’ phút ngày Chủ nhật, cụ thể:

+ Tuần 1: Từ 9h00’ ngày 18/4/2022 đến 22h00’ ngày 24/4/2022.

+ Tuần 2: Từ 9h00’ ngày 25/4/2022 đến 22h00’ ngày 01/5/2022.

+ Tuần 3: Từ 9h00’ ngày 02/5/2022 đến 22h00’ ngày 08/5/2022.

- Mỗi người có thể dự thi nhiều lần/tuần, tuy nhiên chỉ được công nhận 01 kết quả đúng nhất và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

2. Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc thi

Các tài liệu tham khảo phụ vụ thi sẽ được đăng tải tại mục “Tài liệu” của trang http://tracnghiem.hagiang.gov.vn và chuyên mục “Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết” trên Cổng thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, địa chỉ.

a. Bấm vào đây để xem thể lệ

b. Bấm vào đây để xem hướng dẫn

c. Bấm vào đây để xem tài liệu

Ban biên tập

Tin khác

Liên kết website