Phân tán các xã(HSP)

Hoàng Su Phì: Tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023

14/12/2023 13:34 78 lượt xem

Chiều 13/12, đồng chí Lý Chòi Nhàn, Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì đã chủ trì Hội nghị tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp, đề án cải tạo vườn tạp, công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.

Hoàng Su Phì: Tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023

Trong năm 2023, sản xuất nông lâm nghiệp của huyện Hoàng Su Phì phát triển ổn định và đã thu được một số kết quả nổi bật: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 18.878,3 ha/18.774 ha, đạt 100,5% so với kế hoạch. Giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 56,5 triệu đồng đạt 100 % KH. Tổng Sản lượng lương thực đạt trên 41.000 tấn đạt 99 % KH. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 56 %. Tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp duy trì 29 %. Đàn vật nuôi phát triển ổn định. Toàn huyện có 40 trang trại vừa và nhỏ, hiện đang duy trì và phát triển tốt. Diện tích nuôi trồng thủy sản 52 ha; sản lượng 40 tấn; sản lượng nuôi trồng 1.600 tấn. Duy trì mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thuỷ điện Sông chảy 3, quy mô 16 lồng nuôi, diện tích mặt nước sử dụng 576m2, sản lượng thu hoạch 5 tấn cá các loại như cá chép, cá lăng, giá trị sản phẩm khoảng 500 triệu đồng. Phát triển nông nghiệp đặc trưng hàng hoá theo chuỗi giá trị gồm: Chè Shan tuyết, duy trì diện tích 4.600 ha; thảo quả trên 2.500 ha. Thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, toàn huyện có 103 hộ (trong đó: 58 hộ nghèo; hộ cận nghèo là 42 hộ; hộ khác 03 hộ). Các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp được đẩy mạnh triển khai, tiến độ giải ngân đang được đẩy nhanh. Các phương án, Đề án phát triển nông nghiệp được triển khai, duy trì, có chương trình đã mang lại hiệu quả khá cao. Một số mô hình sản xuất đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Trong năm đã xây dựng được 2 chuỗi sản phẩm nông nghiệp gồm: Chuỗi giá trị chè shan tuyết với 220 hộ dân tham gia và Chuỗi giá trị cây ăn quả (Mận máu, Lê đường) với 280 hộ. Tiếp tục triển khai xây dựng 5 chuỗi sản phẩm ở các xã.

Kết luận Hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì Lý Chòi Nhàn, yêu cầu các xã cần tổng kết lại các chỉ tiêu nông lâm nghiệp xã nào còn thấp phải xoáy sâu, nghiên cứu thật kỹ, cái gì được, cái gì chưa được cần khắc phục, khắc phục như thế nào để năm sau nâng chỉ tiêu đó lên; về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đối với ngành nông nghiệp là chuyển đổi ngành nghề và thực hiện phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, liên kết người nông dân với doanh nghiệp, HTX để bao tiêu sản phẩm đồng thời cũng phải hướng dẫn người dân sản xuất theo yêu cầu thị trường, yêu cầu của doanh nghiệp; Mỗi xã cần xác định rõ cây gì, con gì là thế mạnh để tập trung hướng nhân dân sản xuất; Công tác quản lý trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác vận chuyển lâm sản cần quản lý nghiêm, chú trọng vấn nạn lấn chiếm đất rừng làm nương. Về công tác cải tạo vườn tạp, các xã cần đánh giá lại tính hiệu quả, mỗi xã nên thực hiện một mô hình cải tạo vườn tạp mẫu để các hộ dân trong xã làm theo. Chú trọng công tác phòng chống đói, rét cho đàn trâu bò, trong mùa đông; tập chung chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ đông và vụ đông xuân năm 2024…

Đức Long

Tin khác

Liên kết website