Content with Nhóm tin tức Tổ chức bộ máy .

Tổ chức bộ máy
 • Huyện ủy Hoàng Su Phì
  Huyện ủy Hoàng Su Phì
 • Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì tổ chức Ngày hội Pháp luật năm 2021 tại xã Nậm Khòa
  Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì tổ chức Ngày hội Pháp luật năm 2021 tại xã Nậm Khòa
 • Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì tổ chức Lễ phát động “Tháng dân vận” năm 2021 tại xã Đản Ván
  Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì tổ chức Lễ phát động “Tháng dân vận” năm 2021 tại xã Đản Ván
 • Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ngàm Đăng Vài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ngàm Đăng Vài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khoá XIX
  Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 – HĐND huyện khoá XIX
 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hoàng Su Phì
  Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu Thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu Thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ
 • Giới thiệu chung về xã Tân tiến huyện Hoàng Su Phì
  Giới thiệu chung về xã Tân tiến huyện Hoàng Su Phì
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc
 • Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì
  Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì
 • Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch huyện
  Chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thông tin & Du lịch huyện
 • Thông tin chung về Ban quản lý rừng phòng hộ
  Thông tin chung về Ban quản lý rừng phòng hộ
 • Thông tin các đồng chí Thường trực HĐND huyện
  Thông tin các đồng chí Thường trực HĐND huyện
 • Thông tin các đồng chí Thường trực UBND huyện Hoàng Su Phì.
  Thông tin các đồng chí Thường trực UBND huyện Hoàng Su Phì.
 • Thông tin giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế - Hạ tầng Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu chức năng nhiệm vụ của Phòng Kinh tế - Hạ tầng Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo
  Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo
 • Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức Huyện ủy
  Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban Tổ chức Huyện ủy
 • Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Y tế
  Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Phòng Y tế
 • Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra
  Thông tin giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 64 results.