Content with Nhóm tin tức Xây dựng nông thôn mới .

Xây dựng nông thôn mới
 • Con đường ấm no mang tên nông thôn mới tại xã Hồ Thầu
  Con đường ấm no mang tên nông thôn mới tại xã Hồ Thầu
 • Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại huyện Hoàng Su Phì.
  Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại huyện Hoàng Su Phì.
 • Hoàng Su Phì phát động phong trào thi đua xây dựng NTM
  Hoàng Su Phì phát động phong trào thi đua xây dựng NTM
 • Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì làm việc tại xã Nậm Dịch
  Ban Thường vụ Huyện ủy Hoàng Su Phì làm việc tại xã Nậm Dịch
 • Công bố Quyết định công nhận Thôn 10 xã Nậm Dịch đạt chuẩn nông thôn mới
  Công bố Quyết định công nhận Thôn 10 xã Nậm Dịch đạt chuẩn nông thôn mới
 • Hoàng Su Phì phát động cải tạo vườn tạp
  Hoàng Su Phì phát động cải tạo vườn tạp
 • Công bố xã Hồ Thầu đạt Chuẩn Nông thôn mới
  Công bố xã Hồ Thầu đạt Chuẩn Nông thôn mới
 • Họp bàn nội dung tổ chức Lễ công nhận xã Hồ Thầu đạt chuẩn NTM
  Họp bàn nội dung tổ chức Lễ công nhận xã Hồ Thầu đạt chuẩn NTM
 • Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì
  Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì
 • Hoàng Su Phì phát động phong trào tự làm đường bê tông vào các nhóm hộ, nhánh hộ gia đình gia đoạn 2020 – 2025.
  Hoàng Su Phì phát động phong trào tự làm đường bê tông vào các nhóm hộ, nhánh hộ gia đình gia đoạn 2020 – 2025.
 • Thị trấn Vinh Quang phát động nâng cấp đường giao thông nông thôn.
  Thị trấn Vinh Quang phát động nâng cấp đường giao thông nông thôn.
 • Văn phòng NTM Tỉnh làm việc tại huyện Hoàng Su Phì
  Văn phòng NTM Tỉnh làm việc tại huyện Hoàng Su Phì
 • Xã Pờ Ly Ngài phát động ngày nghỉ hướng về nông thôn mới.
  Xã Pờ Ly Ngài phát động ngày nghỉ hướng về nông thôn mới.
 • Phải giám sát thật chặt
  Phải giám sát thật chặt
 • Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh làm việc tại xã Hồ Thầu.
  Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh làm việc tại xã Hồ Thầu.
 • Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng NTM và Nhà ở tại xã Bản Phùng
  Bí thư Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng NTM và Nhà ở tại xã Bản Phùng
 • Tổ công tác phúc tra tỉnh phúc tra lại 2 xã đạt chuẩn NTM tại huyện Hoàng Su Phì
  Tổ công tác phúc tra tỉnh phúc tra lại 2 xã đạt chuẩn NTM tại huyện Hoàng Su Phì
 • Lan tỏa Phong trào Ngày nghỉ hướng về nông thôn mới và nhà ở tại xã Đản Ván.
  Lan tỏa Phong trào Ngày nghỉ hướng về nông thôn mới và nhà ở tại xã Đản Ván.
 • Xã Pờ Ly Ngài thực hiện “Ngày nghỉ hướng về Nông thôn mới và nhà ở”
  Xã Pờ Ly Ngài thực hiện “Ngày nghỉ hướng về Nông thôn mới và nhà ở”
 • Ban chỉ huy quân sự Hoàng Su Phì chung tay xây dựng NTM
  Ban chỉ huy quân sự Hoàng Su Phì chung tay xây dựng NTM
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 63 results.