Thông báo

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức huyện Hoàng Su Phì năm 2023

02/11/2023 16:26 503 lượt xem

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo kết quả đối với 53 thí sinh đã đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức huyện Hoàng Su Phì năm 2023 tại thông báo dưới đây:


Tin khác

Liên kết website