Content with Nhóm tin tức Kinh tế .

Kinh tế
 • Thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì phát động cày ải, trồng cây vụ đông
  Thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì phát động cày ải, trồng cây vụ đông
 • Xã Bản Luốc vụ mùa bội thu
  Xã Bản Luốc vụ mùa bội thu
 • Hoàng Su Phì tập trung thu hoạch lúa vụ mùa triển khai sản xuất vụ đông
  Hoàng Su Phì tập trung thu hoạch lúa vụ mùa triển khai sản xuất vụ đông
 • Hoạt động Khuyến công giúp nâng cao chất lượng sản xuất chè
  Hoạt động Khuyến công giúp nâng cao chất lượng sản xuất chè
 • Người nông dân khởi nghiệp từ mô hình VAC
  Người nông dân khởi nghiệp từ mô hình VAC
 • Gương phụ nữ làm giàu từ mô hình chăn nuôi gia súc tại xã Bản Máy.
  Gương phụ nữ làm giàu từ mô hình chăn nuôi gia súc tại xã Bản Máy.
 • Bí thư Huyện ủy kiểm tra các vườn mận tại xã Chiến Phố
  Bí thư Huyện ủy kiểm tra các vườn mận tại xã Chiến Phố
 • Cục kinh tế hợp tác và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc tại HTX chế biến chè Phìn Hồ
  Cục kinh tế hợp tác và PTNT, Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc tại HTX chế biến chè Phìn Hồ
 • 3000 con gà giống được Sở Nông nghiệp hỗ trợ các hộ dân tham gia cải tạo vườn tạp tại huyện Hoàng Su Phì.
  3000 con gà giống được Sở Nông nghiệp hỗ trợ các hộ dân tham gia cải tạo vườn tạp tại huyện Hoàng Su Phì.
 • Hoàng Su Phì đảm bảo tiến độ vụ Xuân
  Hoàng Su Phì đảm bảo tiến độ vụ Xuân
 • Cần thay đổi tập quán đốn chè ở Hoàng Su Phì
  Cần thay đổi tập quán đốn chè ở Hoàng Su Phì
 • Hoàng Su Phì đảm bảo tiến độ vụ xuân.
  Hoàng Su Phì đảm bảo tiến độ vụ xuân.
 • Nông nghiệp Hoàng Su Phì vượt khó Hoàn thành nhiệm vụ
  Nông nghiệp Hoàng Su Phì vượt khó Hoàn thành nhiệm vụ
 • Hoàng Su Phì vững tin trước thềm Xuân mới
  Hoàng Su Phì vững tin trước thềm Xuân mới
 • Hoàng Su Phì – Khát vọng vươn tầm
  Hoàng Su Phì – Khát vọng vươn tầm
 • Hoàng Su Phì thí điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa
  Hoàng Su Phì thí điểm sản xuất nông nghiệp hàng hóa
 • Hoàng Su Phì tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi
  Hoàng Su Phì tái đàn sau dịch tả lợn Châu Phi
 • Phát triển nông nghiệp hàng hóa hướng đi bền vững ở Hoàng Su Phì
  Phát triển nông nghiệp hàng hóa hướng đi bền vững ở Hoàng Su Phì
 • Hồ Thầu, thử nghiệm mô hình trồng rau an toàn
  Hồ Thầu, thử nghiệm mô hình trồng rau an toàn
 • Khai trương Trung tâm giới thiệu sản phẩm Hoàng Su Phì Tea shop
  Khai trương Trung tâm giới thiệu sản phẩm Hoàng Su Phì Tea shop