Content with Nhóm tin tức Kinh tế .

Kinh tế
 • Hoàng Su Phì: Cây trồng vụ xuân hè gặp khó khăn do hạn hán
  Hoàng Su Phì: Cây trồng vụ xuân hè gặp khó khăn do hạn hán
 • Hoàng Su Phì, đột phá về giao thông
  Hoàng Su Phì, đột phá về giao thông
 • Nâng cao thương hiệu và giá trị chè Shan tuyết
  Nâng cao thương hiệu và giá trị chè Shan tuyết
 • Hoàng Su Phì phát triển mạnh rau vụ đông
  Hoàng Su Phì phát triển mạnh rau vụ đông
 • Hoàng Su Phì: Tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023
  Hoàng Su Phì: Tổng kết sản xuất nông lâm nghiệp năm 2023
 • Công nghệ, thúc đẩy người dân phát triển kinh tế
  Công nghệ, thúc đẩy người dân phát triển kinh tế
 • Tả Sử Choóng những ngày đầu thu hoạch lúa Vụ mùa.
  Tả Sử Choóng những ngày đầu thu hoạch lúa Vụ mùa.
 • Mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Hoàng Su Phì
  Mô hình giảm nghèo hiệu quả ở Hoàng Su Phì
 • Công ty chè Cổ thụ Việt Nam, Khai trương không gian văn hóa Trà
  Công ty chè Cổ thụ Việt Nam, Khai trương không gian văn hóa Trà
 • Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
  Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia
 • Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
  Đồng hành cùng nông dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững
 • Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân
  Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân
 • Xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì tập trung cấy lúa vụ mùa năm 2023
  Xã Hồ Thầu huyện Hoàng Su Phì tập trung cấy lúa vụ mùa năm 2023
 • Mận Máu ở Hoàng Su Phì, mất mùa, được giá
  Mận Máu ở Hoàng Su Phì, mất mùa, được giá
 • Hoàng Su Phì vắng bóng khách du lịch do hạn hán
  Hoàng Su Phì vắng bóng khách du lịch do hạn hán
 • Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hoàng Su Phì
  Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hoàng Su Phì
 • Hoàng Su Phì, sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và sản xuất nông lâm nghiệp, cải tạo vườn tạp 6 tháng đầu năm 2023
  Hoàng Su Phì, sơ kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và sản xuất nông lâm nghiệp, cải tạo vườn tạp 6 tháng đầu năm 2023
 • Tiến độ gieo cấy vụ mùa ở Hoàng Su Phì bị chậm do hạn hán
  Tiến độ gieo cấy vụ mùa ở Hoàng Su Phì bị chậm do hạn hán
 • Hoàng Su Phì phát triển sản phẩm OCOP
  Hoàng Su Phì phát triển sản phẩm OCOP
 • Hoàng Su Phì, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng
  Hoàng Su Phì, tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng