Thông báo

Tài liệu cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì năm 2021

01/10/2021 16:18 122 lượt xem

Cuộc thi với mục đích hằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân trên địa bàn huyện.

1. Đối tượng

Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh (THCS, THPT) và nhân dân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn huyện, trừ thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Thư ký và những người trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức cuộc thi.

2. Hình thức

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết (viết tay hoặc đánh máy). Mỗi thí sinh tham dự 01 bài thi theo đề thi do Ban tổ chức cuộc thi ban hành.

3. Nội dung

- Tìm hiểu về Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Các chế tài hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

4. Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

a) Thời gian

- Thời gian nộp bài dự thi: Từ ngày 05/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021.

- Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Tháng 11/2021.

b) Địa điểm nhận bài dự thi

Bài dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng Tư pháp huyện ( Địa chỉ: Tổ 2 thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) hoặc nộp bài dự thi tại UBND xã, thị trấn nơi cư trú, tại cơ quan, đơn vị công tác và tại trường học.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các trường học có trách nhiệm tập hợp và nộp bài dự thi về Phòng Tư pháp huyện theo đúng thời gian quy định.

5. Giải thưởng cá nhân ( gồm 02 giải nhất; 03 giải nhì; 05 giải ba; 20 giải khuyến khích)

- Giải nhất: 2.000.000 đồng

- Giải nhì: 1.500.000 đồng

- Giải ba: 1.000.000 đồng

- Giải khuyến khích: 500.000 đồng

6. Giải thưởng tập thể ( gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba)

- Giải nhất: 2.500.000 đồng

- Giải nhì: 2.000.000 đồng

- Giải ba: 1.500.000 đồng

Các văn bản tham khảo: Tích vào tên văn bản để xem nội dung chi tiết

1. Kế hoạch tổ chức hội thi

2. Quyết định thành lập Ban tổ chức cuộc thi

3. Quyết định thành lập Ban giám khảo

4. Công văn phát động cuộc thi

5. Bộ câu hỏi Cuộc thi

6. Tài liệu tham khảo

 

Ban tổ chức Hội thi

Tin khác

Liên kết website