Content with Nhóm tin tức UBND các xã, Thị trấn .

UBND các xã, Thị trấn
 • Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ngàm Đăng Vài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
  Kỳ họp thứ nhất HĐND xã Ngàm Đăng Vài khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thông tin giới thiệu Thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu Thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì
 • Giới thiệu chung về xã Tân tiến huyện Hoàng Su Phì
  Giới thiệu chung về xã Tân tiến huyện Hoàng Su Phì
 • Xã Thàng Tín huyện Hoàng Su Phì
  Xã Thàng Tín huyện Hoàng Su Phì
 • Xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì
  Xã Bản Máy huyện Hoàng Su Phì
 • Xã Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì
  Xã Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì
 • Giới thiệu chung về xã Pờ Ly Ngài
  Giới thiệu chung về xã Pờ Ly Ngài
 • Thông tin giới thiệu xã Nậm Khòa
  Thông tin giới thiệu xã Nậm Khòa
 • Thông tin giới thiệu xã Tả Sử choóng
  Thông tin giới thiệu xã Tả Sử choóng
 • Thông tin giới thiệu xã Đản Ván huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu xã Đản Ván huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Bản Nhùng
  Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Bản Nhùng
 • Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Bản Phùng
  Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Bản Phùng
 • Tổng quan về xã Túng Sán Huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Gian
  Tổng quan về xã Túng Sán Huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Gian
 • Thông tin giới thiệu xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu xã Tụ Nhân huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu xã Tụ Nhân huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Bản Péo huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Bản Péo huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì
 • Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì
  Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Nàng Đôn huyện Hoàng Su Phì
 • Xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì
  Xã Bản Luốc huyện Hoàng Su Phì
— 20 Items per Page
Showing 1 - 20 of 23 results.