Cải cách hành chính

UBND huyện họp lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

10/10/2021 05:28 39 lượt xem

Vừa qua, UBND huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức họp triển khai lấy ý kiến về tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

UBND huyện họp lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó,  để đóng góp xây ý kiến về Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 trong phạm vi của huyện trong đó các ý kiến tham gia chủ yếu trên các lĩnh vực về : Giao thông; thủy lợi, nông nghiệp, du lịch, đất đai, đô thị và nông thôn….liên quan tới sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện.

Tại buổi lấy ý kiến, đồng chí Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thủ trưởng, cơ quan, ban, ngành của huyện nghiên cứu kỹ lưỡng và đóng góp các ý kiến về  tổng hợp Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; chủ động nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác quy hoạch tại địa phương, để đề xuất đóng góp ý kiến đối với UBND tỉnh, sửa chữa bổ sung trong kế hoạch Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Hoàng Tính

Tin khác

Liên kết website