Văn hóa - Xã hội

Thu thập thông tin trong việc Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

26/04/2024 15:24 45 lượt xem

Để phát huy tốt vai trò của Hội đồng trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, Hội đồng Trẻ em huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức thu thập thông tin về trẻ em bằng cách tiến hành phỏng vấn sâu về ý kiến, nguyện vọng của trẻ em liên quan đến môi trường mạng để phản ánh với các cấp lãnh đạo, chính quyền trong huyện.

Thu thập thông tin trong việc Nỗ lực bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Theo đó, từ đầu tháng 4 đến nay, Hội đồng trẻ em huyện đã tiến hành tổ chức thu thập thông tin về vấn đề sử dụng mạng internet và các vấn đề liên quan đến trẻ em như: trực tiếp gặp gỡ và trao đổi lấy thông tin, thảo luận nhóm tập trung, trả lời phiếu hỏi, phỏng vấn sâu, hoạt động thực hành trải nghiệm, truyền thông về An toàn trên môi trường mạng... tại 37 Liên đội trường học trên địa bàn huyện,  kết quả: Thu thập được trên 2.000 phiếu khảo sát. Để tạo không gian mở, tại các buổi khảo sát, HĐTE huyện đã tổ chức nhiều hoạt động mang tính sáng tạo như thi thiết kế thông điệp truyền tải các nội dung tuyên truyền về quyền trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, an toàn không gian mạng, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cưỡng ép.... Qua đó, được Ban giám hiệu các trường đánh giá cao. Thực tế khảo sát cho thấy, để phòng ngừa xâm hại, lừa đảo trên môi trường mạng cho chính mình, trẻ gặp phải rất nhiều khó khăn, trong đó thiếu kiến thức về xâm hại trẻ em, quyền trẻ em, luật an ninh mạng... khi gặp những vẫn đề kể trên, các em ngại trao đổi với bố mẹ; không có tài liệu riêng về việc sử dụng mạng internet an toàn để nghiên cứu, tìm hiểu…

Trong một thời đại mà trẻ em ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với mạng internet, việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ của môi trường trực tuyến trở thành một trách nhiệm cấp bách. Sau khi tiến hành các hoạt động thu thập thông tin qua phiếu trả lời câu hỏi, thu thập các ý kiến tại các buổi thảo luận cũng như giao lưu với các bạn. Hội đồng trẻ em của huyện sẽ tổng hợp và gói gọn các nội dung chính để kiến nghị, đề xuất với cấp ủy và các ngành chức năng huyện trong thời gian tới.

Bình Tài

Tin khác

Liên kết website