QUYẾT ĐỊNH Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì

Ký hiệu văn bản 02/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Người ký Trần Quang Bằng
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hoàng Su Phì
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Pháp Luật
Tệp đính kèm
Document Accordion

Liên kết website