Quyết định Bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì

Ký hiệu văn bản 01/2024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Trần Quang Bằng
Trích yếu Quyết định Bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Pháp Luật
Tệp đính kèm
Document Accordion

Liên kết website