Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực Huyện ủy

Huyện ủy Hoàng Su Phì

16/05/2019 08:00

Thông tin chung về Huyện ủy Hoàng Su Phì


Địa chỉ: Tổ dân phố 2 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.
Điện thoại: 0219 383 1104.
Thư điện tử: vp.huhsp@hagiang.gov.vn
 

Thông tin về các đồng chí Thường trực Huyện ủy. 

TT

Họ tên

Chức vụ

Thư điện tử công vụ

1

Vũ Mạnh Hà

Bí thư Huyện ủy

vmha.hsp@hagiang.gov.vn

2

Lù Văn Chung

Phó Bí thư Huyện ủy

lvchung.hsp@hagiang.gov.vn

3

Thèn Ngọc Minh

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

tnminh.hsp@hagiang.gov.vn

 

BBT Trang thông tin điện tử Hoàng Su Phì