Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực UBND huyện

Thông tin các đồng chí Thường trực UBND huyện Hoàng Su Phì.

16/05/2019 07:57

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.

Điện thoại: 02193 831 106.

Mail: ubnd.hsp@hagiang.gov.vn

Thông tin các đồng chí Thường trực UBND huyện Hoàng Su Phì.

  

TT

Họ tên

Chức vụ

Hòm thư điện tử

Số điện thoại

1

Thèn Ngọc Minh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

tnminh.hsp@hagiang.gov.vn

0945.566.688

2

Hoàng Đức Tân

Phó Chủ tịch UBND huyện

hdtan.hsp@hagiang.gov.vn

0912785408

3

Triệu Sơn An

Phó Chủ tịch UBND huyện

tsan.hsp@hagiang.gov.vn

0982.469.838

Ban biên tập