Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Thường trực HĐND huyện

Thông tin các đồng chí Thường trực HĐND huyện

09/04/2017 22:29

Thông tin chung.

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.

Điện thoại: 02193 831 106.

Thư điện tử: hdnd.hsp@hagiang.gov.vn 

 

Thông tin các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân

huyện Hoàng Su Phì

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Hòm thư điện tử

1

Phượng Quang Lớ

Chủ tịch HĐND

pqlo.hsp@hagiang.gov.vn

2

Trần Quang Bằng

Phó Chủ tịch HĐND

tqbang.hsp@hagiang.gov.vn

3

Vương Thị Nga

Trưởng Ban KTXH

vtnga.hsp@hagiang.gov.vn

BBT - Trang Thông tin điện tử huyện HSP