Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Tổ chức bộ máy

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát tại huyện Hoàng Su Phì

(18/09/2020 15:29)

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ – HĐND ngày 17/8/2020 của thường trực HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát “việc xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang”. Từ ngày 16 – 18/9, Đoàn giám sát do ông Hoàng Văn Kiên – Trưởng Ban VH – XH HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hoàng Su Phì cùng các thành viên đã tiến hành giám sát tại huyện Hoàng Su Phì. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo huyện, các phòng ban liên quan, các xã, thị trấn.

Huyện ủy Hoàng Su Phì

(16/05/2019 08:00)

<< >>