Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Văn bản, chính sách thuế

Quyết định sửa đổi bổ sung danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày15/11/2016 của Bộ tài chính

21/02/2017 14:02

 

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì