Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thông tin chung của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

12/04/2015 08:56

Địa chỉ: Tổ dân phố 3 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì.

Hộp thư điện tử công vụ: tckt.hsp@hagiang.gov.vn

 
Thông tin về lãnh đạo của Phòng Tài chính - Kế hoạch
1. Trưởng phòng: Nguyễn Đình Vụ
ĐT: 0915788999
Email: ndvu.hsp@hagiang.gov.vn
2. Phó Trưởng phòng: Bùi Tuyên Hùng
ĐT: 0977.625.400
Email: bthung.hsp@hagiang.gov.vn