Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Xã Tân Tiến

Giới thiệu chung về xã Tân tiến huyện Hoàng Su Phì

12/04/2017 09:39

  Tân Tiến là một xã vùng 3 của huyện nằm cách trung tâm huyện 10 km về phía đông, tổng diện tích tự nhiên là 178,8ha.

- Tổng số hộ trong toàn xã là 790 hộ = 3.829 khẩu, gồm 6 dân tộc cïng sinh sống.

Trong đó:

+Dân tộc Tày: 58 hộ = 2.344 khẩu;

+Dân tộc Nùng: 241 hộ = 1.154 khẩu;

+Dân tộc Mông: 19 hộ = 89 khẩu;

+Dân tộc La Chí: 8 hộ = 42 khẩu;

+Dân tộc kinh: 7 hộ = 24 khẩu;

+Dân tộc Dao: 1 hộ = 4 khẩu.

 Toàn xã được cơ cấu thành 12 thôn bản, đường xá đi lại khó khăn trong mùa mưa và có nhiều khe suối chia cắt do vậy công phát triển kinh tế gặp không ít khó khăn.

          - Tầm nhận thức dân trí của nhân dân không đồng đều, nhân dân sống thơ thất trên các sườn núi.Tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao, nguồn thu nhập chính của người dân trên địa bàn xã chủ yếu là từ cây lúa nước, cây ngô, ®ậu tương từ nguyên nhân đó tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm khá cao. 

STT

Hộ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Hoàng Bình Rơi

Chủ Tịch UBND xã

01675844844

2

Lù Văn Dương

Phó Chủ Tịch UBND xã

01684276581

 

BBT - Trang Thông tin điện tử huyện HSP