Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Xã Ngàm Đăng Vài

Thông tin giới thiệu Ủy ban nhân dân xã Ngàm Đăng Vài huyện Hoàng Su Phì

05/12/2016 14:00

I. Thông tin chung.

 

1,Điều kiện tự nhiên,  xã hội:

Xã Ngàm Đăng Vài là một xã vùng cao, nằm ở phía Đông nam của huyện Hoàng Su Phì, cách trung tâm huyện lỵ 11 km nằm trên trục đường quốc lộ 2C đường Bắc Quang - Xín Mần. Với vị trí địa lý:

 

+ Phía bắc giáp xã Tân Tiến; Phía đông giáp xã Bản Nhùng; Phía tây giáp xã Bản Luốc; Phía nam giáp xã Nậm Dịch; Tổng số thôn là: 08 thôn bản.

 

Diện tích: Xã Ngàm Đăng Vài có tổng diện tích tự nhiên là: 1.162,80 ha, trong đó:  Đất nông nghiệp 782,12 ha; Đất phi nông nghiệp 75,62 ha; Đất chưa sử dụng 305,06 ha; Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của xã 839,0 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt 1483,6 tấn (trong đó, Thóc 689,4 tấn, Ngô 794,2 tấn). Bình quân lương thực đầu người đạt 598,7 kg/người/năm.

 

Thu nhập bình quân đầu người đạt 7.500.000 đồng/người/năm. Đời sống của nhân dân chủ yếu bằng nông nghiệp nguồn thu nhập chính từ cây lương thực, hoa màu tập trung vào 3 cây trồng chính là: Cây lúa, Cây ngô, Cây đậu tương.

 

Dân số tính đến 2016: Xã Ngàm Đăng Vài có 453 hộ = 2.095 khẩu.

 

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016: 307/438 hộ = 1.414/2.088 khẩu chiếm 70,09%; Hộ cận nghèo 40/438 hộ = 210 khẩu chiếm 9,13%; Hộ không nghèo 91/438 hộ = 464 khẩu chiếm 20,77%. Với 5 dân tộc cùng sinh sống xen kẽ trong 8 thôn (Bao gồm: dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Kinh) trong đó dân tộc Nùng chiếm đa số.

 

Đảng bộ xã có 14 chi bộ, với tổng số 189 đảng viên.

 

II. Thông tin lãnh đạo.

TT

Họ tên

Chức danh

Số điện thoại

Hòm thư điện tử công vụ

1

Lý Văn Lâm

Bí thư ĐU, CT HĐND

01656 203 415

lvlam.xngamdangvai@hagiang.gov.vn

2

Lù Văn Dương

Phó bí thư ĐU

01272 486 825

lvduong.xngamdangvai@hagiang.gov.vn

3

Hoàng Thị Duyên

Phó CT HĐND

0942 442 822

htduyen.xngamdangvai@hagiang.gov.vn

4

Vương Đào Tóng

CT UBND

0972 614 111

vdtong.xngamdangvai@hagiang.gov.vn

5

Tráng Văn Sơm

Phó CT UBND

0943 666 235

tvsom.xngamdangvai@hagiang.gov.vn

6

Nguyễn Thành Luân

Phó CT UBND

0963 117 710

ntluan.xngamdangvai@hagiang.gov.vn

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì