Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Xã Nậm Dịch

Thông tin giới thiệu xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì

13/02/2017 09:51

Thông tin giới thiệu xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì

 

1. Thông tin chung

+ Địa chỉ trụ sở: UBND xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

 

+ Vị trí địa lý:  Nậm Dịch là một xã phía nam của huyện Hoàng Su Phì cách trung tâm huyện 16 km. Phía đông giáp xã Bản Péo – huyện Hoàng su phì, phía tây giáp xã Bản luốc – huyện Hoàng su phì, Phía Nam giáp xã Nam Sơn, Phía bắc giáp xã Ngàm Đăng Vài. Nậm Dịch là xã nằm ở vùng ba của huyện, nằm trên tuyến đường  tỉnh lộ 177,giao thông đi lại thuận lợi.Do vậy cũng thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội của xã.

 

+ Điều kiện đất đai:

Tổng diện tích đất tự nhiên Toàn xã có 1.865,07 ha. Trong đó: Diện tích đất Nông nghiệp 478,41ha, đất phi Nông nghiệp  97,22ha, đất lâm nghiệp 754,9ha, đất chưa sử dụng 534,54ha.

 

+ Điều kiện kinh tế:(Nông – Lâm nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp….).

 

+  Sản xuất nông - Lâm nghiệp.

Cây lúa: Tổng diện tích lúa ruộng cả năm thực hiện 94,1/94 ha, đạt 100,1% so với NQ, năng suất BQ  đạt 57,7 tạ/ha, sản lượng đạt 542,9 tấn cơ cấu giống chủ yếu là cương ưu, kim ưu 725, HKT 99, HT6, HT1, DS3. Trong đó:

 

+ Lúa xuân thực hiện được 12,6/12 ha, đạt 105 %NQ, Năng suất đạt 55,3 tạ/ha, sản lượng đạt 69,7 tấn.

 

+ Lúa mùa: Thực hiện được  81,5/82 ha, đạt 99,4 % NQ, Năng suất  đạt 58,5 tạ/ha, sản lượng đạt 476,7 tấn. Diện tích giảm 0,5 ha do chuyển đổi trồng cây ăn quả.

 

+ Tổng diện tích ngô Tổng diện tích Ngô cả năm: thực hiện được 113/111,1 ha đạt 101,7% NQ, năng suất BQ  đạt 34,9 tạ/ha, sản lượng đạt 394,3 tấn. Cơ cấu giống chủ yếu: CP 999, NK 66, NK 4300…. Trong đó:

 

+ Ngô xuân: Thực hiện được 79/80 ha, đạt 98,8 % NQ, Năng suất đạt 35,4 tạ/ha, sản lượng đạt 279,6 tấn. Diện tích giảm 01 ha do chuyển trồng đậu tương.

 

+  Ngô hè thu: thực hiện được  34 /31,1 ha, đạt 109 % NQ, Năng suất  đạt 34,4 tạ/ ha, sản lượng  đạt 116,9 tấn.

 

-. Cây đậu tương: Diện tích cây đậu tương cả năm: Thực hiện được  122,3/120 ha, đạt 101,1% NQ, năng suất đạt 14,5 tạ/ha, sản lượng đạt 177,3 tấn, trong đó:

 

+ Đậu tương xuân: DT kế hoạch huyện giao 60 ha, thực hiện 61 ha đạt 102%

NQ. Năng suất đạt 14 tạ/ha, sản lượng đạt 85,4 tấn.

 

+ Đậu tương hè thu: KH giao 60 ha, thực hiện được  61,3 ha, đạt 102% NQ, Năng suất ước đạt 15 tạ/ ha, sản lượng  đạt 91,9 tấn.

 

-  Cây lạc: Diện tích lạc cả năm: thực hiện 23/23 ha, đạt 100 %NQ, năng suất BQ đạt 14,5 tạ/ha, sản lượng đạt 33,3 tấn. Trong đó:

 

+ Lạc xuân: Thực hiện  15/15 ha, đạt 100% NQ, Năng suất đạt 14,5 tạ/ha, sản lượng đạt 21,7 tấn.

 

+ Lạc mùa: Thực hiện 8/8 ha, đạt 100% NQ, năng suất ước đạt 14,5 tạ/ha, sản lượng ước 11,6 tấn.

 

- Cây chè: Diện tích cây chè toàn xã là 234 ha. Trong đó: chè chăm sóc 104 ha, chè thu hái 130 ha; Trong đó trồng dặm trong năm là không; trồng mới  không. Năng xuất  bình quân đạt  26 ta/ha, sản lượng đạt 33,8 tấn.

 

- Rau đậu các loại: thực hiện được 105 ha, đạt 89,7% NQ, năng xuất 70 tạ/ha, sản lượng đạt 735 tấn

 

- Diện tích dong riềng: Chỉ tiêu giao 10 ha, thực hiện 2 ha đạt 20% NQ. Cây trồng phát triển tốt, diện tích không đạt do không có người thu mua, vì vậy nhân dân không thực hiện trồng.

 

* Về Lâm nghiệp: Trong 6 tháng đầu năm tuyên truyền vận động nhân dân tuyệt đối không chặt phá rừng bừa bãi  nhất là rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, đăng ký trồng rừng mới, đảm bảo về phòng, chống cháy rừng. Triển khai trồng rừng phân tán theo kế hoạch giao của huyện.

 

Trên địa xã Nghiêm cấm không khai thác vận chuyển lâm sản quý hiếm như ngọc am, pơ mu và một số lâm sản phụ khác trên địa bàn xã.

 

+ Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp:

Hiện nay xã có 04 máy chế biến chè mili đang hoạt động thường xuyên để sản xuất chế biến chè trên địa bàn xã, khuyến khích củng cố đảm bảo hoạt động sản xuất chế biển chè trên địa bàn xã. Toàn xã có 2 máy gạch đóng gạch xi măng, cung ứng vật liệu cho nhân dân trong xã và các xã lân cận.

 

- Chế biến nông cụ: Toàn xã hiện có 5 lò rèn, sản phẩm chủ yếu là rèn Dao, Cuốc, Lưỡi cày phục vụ cho sản xuất của nhân dân.

 

+ Điều kiện xã hội:  

- Thành phần dân tộc:

- Dân số: 438 hộ, 2033 khẩu,

 

Đảng bộ xã có 15 chi bộ với tổng số 196đảng viên.

 

2. Thông tin lãnh đạo xã

 

TT

      Họ tên

       Chức danh

      Di động

1

Đinh Văn Hùng

Bí Thư Đảng ủy

0915614416

2

Lý Đức Toàn

PBT Đảng ủy

0916594529

3

Hoàng Ngọc Lâm

PCT. HĐND xã

0975594646

4

Vần Kim Liêng

CT. UBND xã

01277023666

5

Hoàng Văn Tuấn

PCT. UBND xã

0919477186

6

Ngọc Văn Tuấn

PCT. UBND xã

0868786882

BBT - Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì