Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Ban quản lý Rừng phòng hộ

Thông tin chung về Ban quản lý rừng phòng hộ

16/05/2019 09:57

 BQL rừng phòng hộ huyện thông báo địa chỉ hòm thư công vụ: gov.vn, số điện thoại của đồng chí lãnh đạo và viên chức BQL rừng phòng hộ huyện đến các cơ quan ban ngành, đơn vị lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện được biết và để thuận tiện trong việc trao đổi, tiếp nhận thông tin, phản ánh, đề xuất, kiến nghị…

TT

Họ và tên

Chức vụ

Hòm thư công vụ

Số điện thoại

1

Trương Việt Thơ

Giám đốc

tvtho.hsp@hagiang.gov.vn

0962066368

2

Nguyễn Văn Xuân

Viên chức

nvxuan.hsp@hagiang.gov.vn

0911040345

3

Nguyễn Công Tài

Viên chức

nctai.hsp@hagiang.gov.vn

0977396637

4

Nguyễn Trọng Đông

Viên chức

ntdong.hsp@hagiang.gov.vn

0941959150

5

Xìn Quáng Lai

Viên chức

xqlai.hsp@hagiang.gov.vn

0947673113

6

Nguyễn Thành Du

Viên chức

ntdu.hsp@hagiang.gov.vn

0845531988

7

Phạm Phi Hùng

Viên chức

pphung.hsp@hagiang.gov.vn

0834180782

          

Ban biên tập