Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hặng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức sự nghiệp Giáo dục Đào tạo

14/03/2018 10:39

BBT - Trang Thông tin điện tử huyện HSP

Tin khác

Điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 (12/03/2018 16:29)

Công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (02/03/2018 14:24)

Thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 5 - HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/12/2017 10:59)

Thông báo tuyển dụng trực tiếp lao động đi làm việc tài Đài Loan trong ngành sản xuất chế tạo (06/12/2017 16:19)

Ban hành Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang (12/10/2017 10:37)

V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020 (04/07/2017 08:02)

Công văn số 279/STTTT-BCVT ngày 08/6/2017 về việc phối hơp tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị đinh 49/2017/NĐ-CP (16/06/2017 10:01)

Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày01/9/2011 về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (31/05/2017 14:57)

Mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đều được chính phủ lắng nghe (10/05/2017 07:55)

Thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc (04/05/2017 07:35)

xem tiếp