Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

Thông báo

Gửi Email In trang Lưu
Điểm mới trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

12/03/2018 16:29

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT.

Theo đó, quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 có nhiều điểm thay đổi sau:

- Bài thi tự luận được chấm theo thang điểm 10 và điểm lẻ của tổng điểm toàn bài thi được làm tròn đến hai chữ số thập phân (quy định hiện hành điểm bài thi lấy đến 0,25 và không làm tròn); 

         

- Bỏ cộng điểm ưu tiên đối với con của người được hưởng chế độ như bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

         

- Bãi bỏ quy định tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo đối với thí sinh để người khác thi thay, giả mạo hồ sơ hưởng ưu tiên, sử dụng văn bằng không hợp pháp,… 

           

- Bỏ quy định phải được UBND cấp xã xác nhận không vi phạm pháp luật đối với thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do hạnh kiểm yếu ở lớp 12. 

 

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2018.

Lù Thị Tuyết Ngân - Cán bộ phòng Tư pháp

Tin khác

Công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (02/03/2018 14:24)

Thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 5 - HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (18/12/2017 10:59)

Thông báo tuyển dụng trực tiếp lao động đi làm việc tài Đài Loan trong ngành sản xuất chế tạo (06/12/2017 16:19)

Ban hành Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang (12/10/2017 10:37)

V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020 (04/07/2017 08:02)

Công văn số 279/STTTT-BCVT ngày 08/6/2017 về việc phối hơp tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị đinh 49/2017/NĐ-CP (16/06/2017 10:01)

Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày01/9/2011 về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (31/05/2017 14:57)

Mọi phản ánh, kiến nghị của người dân đều được chính phủ lắng nghe (10/05/2017 07:55)

Thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc (04/05/2017 07:35)

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang Ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (27/04/2017 09:58)

xem tiếp