Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường của huyện

10/04/2018 07:00 349 lượt xem

Để bảo đảm an toàn thao trường bắn đạn thật. Ban Chỉ huy quân sự huyện thông báo thời gian tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cụ thể như sau:

1. Thời gian:

          Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

          Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 (ngày 12 tháng 4 năm 2018).

2. Địa điểm bắn: Thao trường bắn của huyện (Tại thôn Quang Tiến - Thị trấn Vinh Quang).

          - Để bảo đảm an toàn cho người và gia súc trong khu vực thao trường có bắn đạn thật. Ban Chỉ huy quân sự huyện đề nghị ủy ban nhân dân Thị trấn Vinh Quang, Ủy ban nhân dân xã Tụ Nhân thông báo cho các hộ dân ở xung quanh khu vực thao trường bắn của thôn Quang Tiên, TT Vinh Quang biết.

          - Nghiêm cấm người đi lại và chăn thả gia súc vào khu vực thao trường bắn trong thời gian nêu trên. Nếu xảy ra mất an toàn, Ban Chỉ huy quân sự huyện không chịu trách nhiệm


Tin khác

Liên kết website