Chính trị

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

03/06/2024 18:27 74 lượt xem

Chiều ngày 3/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoàng Su Phì tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu MTTQ VN huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự có đồng chí Lù Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí thành viên BCĐ Đại hội và 155 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại buổi làm việc, Đại hội đã hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch gồm 05 vị, Đoàn Thư ký gồm 2 vị, thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Ủy ban MTTQ huyện; góp ý vào Dự thảo chương trình hành động mới trong dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội MTTQVN và Điều lệ MTTQVN khóa IX của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoàng Su Phì và báo cáo tổng hợp tình hình đại biểu chính thức dự Đại hội. Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là 155 đại biểu, đây là những người tiêu biểu đại diện cho các tổ chức thành viên, các giai cấp, các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo; đội ngũ trí thức; các thành phần kinh tế, lực lượng vũ trang huyện và là những đại biểu tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội cũng đã biểu quyết hiệp thương cử 45 ông, bà vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo nội dung chương trình, ngày 4/6 sẽ diễn ra phiên chính thức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bình Tài

Tin khác

Liên kết website