Xây dựng nông thôn mới

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại huyện Hoàng Su Phì.

30/09/2021 16:17 50 lượt xem

Ngày 29/9, đồng chí Đỗ Tấn Sơn, Chánh văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Hoàng Su Phì về kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Dự làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Triệu Sơn An – Phó chủ tịch UBND huyện.

Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại huyện Hoàng Su Phì.

Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo huyện đã chủ động ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, trong đó phấn đấu đưa xã Nậm Dịch đạt chuẩn NTM. Đến nay, Nậm Dịch đạt 12/19 tiêu chí, huyện đang tập trung chỉ đạo xã tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động các nguồn lực để thực hiện 7 tiêu chí còn lại. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM gồm Thông Nguyên, Nậm Ty, Hồ Thầu. Sau khi được công nhận, Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cụ thể, với xã Thông Nguyên duy trì đạt 19/19 tiêu chí theo quyết định của UBND tỉnh, trong đó có 5/19 tiêu chí tăng so với thời điểm được công nhận; xã Nậm Ty có 9/19 tiêu chí tăng so với thời điểm được công nhận; xã Hồ Thầu duy trì đạt 19/19 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Hoàng Su Phì đã báo cáo một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Đặc biệt là đối với xã Nậm Dịch, do nguồn kinh phí phân bổ thực hiện các tiêu chí chậm dẫn dến tiến độ triển khai không đảm bảo theo kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2021, Nậm Dịch đạt thêm 2 tiêu chí, lũy kế đạt 14/19 tiêu chí. 2 tiêu chí điện và trường học khó hoàn thành trong năm nay. Kết quả thực hiện các tiêu chí tăng thêm trong 9 tháng đầu năm của toàn huyện đạt thấp, tăng 6 tiêu chí so với cuối năm 2020 (đạt 24% kế hoạch năm). Dự kiến đến hết năm 2021, chỉ đạt được 16/25 tiêu chí theo kế hoạch, còn lại 9 tiêu chí khó hoàn thành.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Đỗ Tấn Sơn đề nghị Ban chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM. Vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực ủng hộ Quỹ “Chung sức xây dựng NTM” và phong trào “Ngày nghỉ hướng về NTM và nhà ở”. Khắc phục khó khăn, tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí tại xã Nậm Dịch. Duy trì, nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với 3 xã đạt chuẩn NTM cần tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí như thu nhập, hộ nghèo…

Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra kết quả duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 2 xã Thông Nguyên và Hồ Thầu, đây là 2 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM của huyện.

Bình Tài

Tin khác

Liên kết website