Tin địa phương

Họp Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2024

13/05/2024 17:37 33 lượt xem

Ngày 08/5, UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức phiên họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 5 năm 2024; giao ban công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và tiến độ giải ngân các nguồn vốn. Nhằm đánh giá kết quả công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trong thời gian qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự phiên họp đồng chí Lù Văn Chung – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì. Chủ trì phiên họp đồng chí Trần Quang Bằng – Chủ tịch UBND huyện

Họp Thành viên Uỷ ban nhân dân huyện tháng 5 năm 2024

Tại Phiên họp, trên cơ sở dự thảo báo cáo được trình bày các đại biểu đã thảo luận tập trung vào những nội dung chính như: tiếp tục triển khai thực hiện 03 chương trình Mục tiêu quốc gia tại địa phương; thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường; duy trì tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác nội vụ, cải cách hành chính theo quy định; tăng cường triển khai các biện pháp thu ngân sách nhà nước; các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự ATXH; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2024 trên địa bàn; chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp cấp THCS và THPT năm học 2023 – 2024.

            Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm cho từng thành viên UBND huyện, từng cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ - UBND đề nghị thành viên UBND huyện, các ngành, UBND các xã, tập trung triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, giải ngân các nguồn vốn; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị chung của huyện, xã với tinh thần trách nhiệm, thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tiếp tục uy trì đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện...Đồng chí lãnh đạo UBND huyện yêu cầu UBND các cấp tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn theo đúng kế hoạch; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND huyện với UBMTTQ huyện và các tổ chức hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội.

Nguyễn Dung

Tin khác

Liên kết website