Quốc phòng - An ninh

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2022

24/09/2021 09:26 68 lượt xem

Sáng 24.9, UBND huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự để triển khai nhiệm vụ công tác khám tuyển quân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Thèn Ngọc Minh - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì cuộc họp.

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện năm 2022

Theo chỉ tiêu, năm 2022 huyện Hoàng Su Phì có 105 công dân lên đường nhập ngũ quân sự, Công an, Biên phòng. Để triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt kết quả tốt nhất, Hoàng Su Phì đã kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; ban hành các văn bản chỉ đạo, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo điều kiện về sức khỏe, độ tuổi theo quy định.

Để tổ chức thực hiện tốt công tác giao, nhận quân hoàn thành chỉ tiêu trên giao đạt chất lượng cao, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đề nghị các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục rà soát quan tâm, tăng cường, đảm bảo quân số công dân tham gia đăng ký, khám xét tuyển, đạt chất lượng, đúng kế hoạch đề ra.

Hoàng Tính

Tin khác

Liên kết website