Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần

Hoàng Su Phì ra quân thu Ngân sách Nhà nước 2022

06/01/2022 13:38 70 lượt xem

Sáng ngày 4/1/2022, Chi cục thuế Khu vực Hoàng Su Phì – Xín Mần đã tổ chức ra quân triển khai thu Ngân sách Nhà nước năm 2022.

Kết thúc năm 2021, với sự cố gắng, nỗ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, dự toán thu thuế và phí là 32,5 tỷ đồng, thực hiện thu được 37,6 tỷ đồng, đạt 115,7% kế hoạch so với Nghị quyết HĐND huyện giao.

Trong năm 2022, mục tiêu thu Ngân sách Nhà nước được HĐND huyện giao dự toán thu trên 38 tỷ đồng, để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đó, ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp như tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật Thuế, nhằm làm cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh nhận thức quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách pháp luật Thuế, chiến lược cải cách hệ thống thuế, qua đó thực hiện tốt nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước. Đối với ngành thuế và các ngành có liên quan chủ động cải tiến các biện pháp thu ngân sách, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ thực thi công vụ; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần nâng cao năng lực, hiệu quả tham mưu trong công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách; phấn đấu thu nộp đủ các khoản thu phí ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, tăng cường giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý Thuế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi dự toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2022.

Sau buổi đầu ra quân, Chi cục thuế khu vực Hoàng Su Phì – Xín Mần đã thu được 120 triệu đồng tiền Thuế Môn bài năm 2022./.

Đặng Và

Tin khác

Liên kết website