Xây dựng nông thôn mới

Hoàng Su Phì phát động phong trào thi đua xây dựng NTM

29/05/2021 16:15 122 lượt xem

Ngày 29/5, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng NTM tại xã Nậm Dịch, nhằm huy động mọi nguồn lực, quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng NTM xã Nậm Dịch vào cuối năm 2021. Dự buổi phát động có đồng chí Vàng Đình Chiến, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, các đồng chí thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Hoàng Su Phì, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của huyện và đông đảo cán bộ, nhân dân xã Nậm Dịch.

Hoàng Su Phì phát động phong trào thi đua xây dựng NTM

Tính đến hết tháng 4/2021, xã Nậm Dịch huyện Hoàng Su Phì đã hoàn thành 12/19 tiêu chí xây dựng NTM, 7 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí số 11 về hộ nghèo và tiêu chí số 17 về môi trường; ngoài tiêu chí số 10 và tiêu chí số 11, các tiêu chí còn lại đòi hỏi rất nhiều nguồn lực đặc biệt là vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng đặc biệt là trên 60km đường giao thông nông thôn, gồm đường trục thôn và đường nhóm hộ, xây mới 4 nhà văn hóa thôn...

 

Do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19, nên tại buổi lễ phát động chỉ có 200 người tham gia, khoảng 1.000 người còn lại không tham gia lễ phát động mà được chia thành 14 đội, thực hiện các phần việc tại tất cả 14/14 thôn của xã Nậm Dịch. Như: mở đường giao thông nông thôn, vận chuyển vật liệu, đổ bê tông đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn, thực hiện dọn vệ sinh, khơi thông công rãnh các tuyến đường trên địa bàn xã Nậm Dịch. Nhằm tạo ra không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, khơi dậy tinh thần cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã tham gia hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu xã Nậm Dịch đạt chuẩn NTM năm 2021. Đông thời phát huy trí tuệ, tính sáng tạo của tập thể, cá nhân, tạo phong trào thi đua sôi nổi phát huy sức mạnh của Đảng bộ, nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của huyện trong hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các tiêu chí phụ trách sớm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Sau lễ phát động Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Hoàng Su Phì yêu cầu các cơ quan, đơn vị của huyện đã được phân công phụ trách các tiêu chí, các thôn thi đua với nhau; các thôn, nhóm hộ gia đình, giữa hộ gia đình với nhau thi đua hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đúng thời gian. Với mục đích huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, kết học với sức dân và nguồn vốn đầu tư của Trung ương, Tỉnh, Huyện, phấn đấu đưa xã Nậm Dịch về đích NTM tháng 12/2021.

Đức Long - Thu Hảo - Bình Tài

Tin khác

Liên kết website