Văn hóa - Xã hội

Hoàng Su Phì họp Báo cáo Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

10/10/2021 09:59 51 lượt xem

Ngày 08/10. UBND huyện Hoàng Su Phì tổ chức họp Báo cáo Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, cùng dự có Đại tá Lục Thế Hưng – P. Giám đốc Công an tỉnh, Đồng chí Hoàng Đức Tân – P. Chủ tịch UBND huyện, Lãnh đạo Đoàn kiểm tra; Lãnh đạo sở VHTT, Hội LHPN và Phòng Tư pháp huyện.

Hoàng Su Phì họp Báo cáo Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-HĐPH ngày 14/09/2021 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, về kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 và Quyết định số 2374/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của UBND huyện ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, Nhìn chung trong năm 2021, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của UBND tỉnh, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện cùng với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ công chức, viên chức và Nhân dân, các hoạt động tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, hướng mạnh về cơ sở. Thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố, các buổi phát thanh bằng hệ thống loa truyền thanh không dây các xã, tuyên truyền lưu động, sân khấu hoá, các trang mạng xã hội.., góp phần nâng cao sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân cũng như giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức tuyền truyền, Phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp được 1.159 buổi, với 83.314 người tham gia, cấp phát 13.895 tờ rơi về Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu quốc hội tại 30 điểm trên địa bàn; Tuyên truyền thông qua các hội thi, cuộc thi viết tìm hiểu về pháp luật đã thu hút được 2.035 đoàn viên tham gia trong đó có trên 1.500 người tham gia cuộc thi trực tuyến.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện được củng cố, kiện toàn và phân công phụ trách địa bàn cho từng thành viên, có Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng. Đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở được kiện toàn, củng cố kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện trong 9 tháng đầu năm 2021 vẫn còn một số tồn tại hạn chế do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đại tá Lục Thế Hưng – P. Giám đốc Công an tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện nêu, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật, tuyên truyền các văn bản mới ban hành; các văn bản pháp luật về lĩnh vực kinh tế, đất đai, tài nguyên, môi trường, quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và văn bản khác liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân…, đồng thời phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành của Hội đồng phối hợp đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các Đề án, Chương trình, Kế hoạch đã được phê duyệt. Bảo đảm triển khai đầy đủ, đúng tiến độ các công việc theo hướng dẫn của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo pháp luật trong thời gian tới./.

Đặng Và

Tin khác

Liên kết website