Phân tán các xã(HSP)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV, năm 2024

03/06/2024 09:18 59 lượt xem

Sáng 30/5, huyện Hoàng Su Phì long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2024. Dự đại hội các đồng chí Bùi Văn Tuân, Phó ban nội chính Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện; các đại biểu ưu tú đại diện cho gần 80 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số thuộc 13 thành phần dân tộc đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua, công tác dân tộc trên địa bàn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn; sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị đã nỗ lực tập trung cao độ cho công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhờ đó, kinh tế của huyện tiếp tục duy trì và tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu nhập bình quân người dân đạt 24 triệu đồng/năm (năm 2023); chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được đẩy mạnh, năng suất, sản lượng lương thực cao hơn năm trước. Hết năm 2023, toàn huyện có 3/24 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới... Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến là người dân tộc thiểu số trong học tập, lao động, sản xuất - kinh doanh, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Với chủ đề “ Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập vì Hoàng Su Phì phát triển”, các đại biểu tham gia đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Hoàng Su Phì lần thứ IV, năm 2024 đã xác định 14 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2029. Đồng thời Đại hội đã hiệp thương bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang, năm 2024. 

Nhân dịp này đã có 4 tập thể và 28 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì tặng Giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác dân tộc.

Đức Long

Tin khác

Liên kết website