Thông tin tuyên truyền

BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì quán triển triển khai Chỉ thị, kết luận của T.Ư; các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

07/10/2021 10:17 45 lượt xem

Chiều 6.10 BCH Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức hội nghị quán triển triển khai Chỉ thị, kết luận của Trung Ương; các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

BCH Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì quán triển triển khai Chỉ thị, kết luận của T.Ư; các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Tại hội nghị đã quán triệt Chỉ thị 06 ngày 24/06/2021 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chỉ thị số 05 ngày 23/06/2021của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; kết luận 13 ngày 16/08/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 48 ngày 22/10/ năm 2010 của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chỉ thị số 07 ngày 6/07/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV AIDS tiến tới chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030; Nghị quyết số 10 ngày 12/07/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, cách mạng, lối sống đối với cán bộ Đảng viên giai đoạn năm 2021 – 2025. Chương trình 12 ngày 22/09/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 02 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Chỉ thị số 12 ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết số 11 ngày 2/08/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn năm 2021 – 2025. Nghị quyết số 14 ngày 24/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 -2025. Nghị quyết số 12 ngày 11/8/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Nghị quyết số 13 ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vàng Đình Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban xây dựng Đảng huyện, cấp ủy các chi, đảng bộ để tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động đến các cán bộ, đảng viên; cùng với đó xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai để các Chỉ thị, Kết luận, Nghị quyết của Trung ương, của BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ huyện sớm đi vào thực tiễn của địa phương, đơn vị, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy Hoàng Su Phì cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho chị Sền Thị Ỉnh - Thôn Xếp xã Đản Ván có thành tích thực hiện "5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.

Hoàng Tính

Tin khác

Liên kết website